Xe tập đi shopping Fisher

Chúng ta hãy cùng đi shopping nào. Đồ chơi này có thể là xe tập đi cho bé. Khi bé đi đến được thùng đồ chơi thì cả thể giới đồ chơi hiện ra trước mắt bé với nhiều màu sắc, hình dạng và âm thanh thú vị. Bé có thể sắp xếp đồ chơi ra vào chiếc họp xinh xắn, tập cho bé rất nhiều kỹ năng như nhận biết âm thanh, hình khối, màu sắc, luyện tập cơ thể và cho bé tính gọn gàng khi tự sắp xếp đồ chơi vào hộp nữa.
Cần 3 pin AA

xe-tap-di-shopping-fisher