Tag: bệnh lây nhiễm

Vì sao trẻ dễ mắc các bệnh lây nhiễm?

Hỏi: Em sinh con đầu lòng cháu được 13 tháng tuổi, nhưng rất hay ốm vặt và dễ mắc các bệnh lây nhiễm. Xin quý báo cho biết nguyên nhân và cách phòng bệnh. Trả lời: Có rất nhiều cha