Ngựa nhún Fischer

Zebra sinh động này thực sự khuyến khích phát triển cơ thể bé bằng cách nhún, quay, và có một quả bóng! Âm thanh vui vẻ, các bài hát thú vị và đèn sáng tán thưởng theo nhịp, đồng thời tăng cường phối hợp giữa mắt và tay bé, phát trển kỹ năng vận động, sự cân bằng và sự phối hợp giữa nhún và quay.

Cần 3 pin “AAA” (không kèm theo sản phẩm)

ngua-nhun-fischer